top of page

כל השירותים תחת גג אחד

כדי שיוכל להיות לך ערוץ הכנסה יציב על הגג – דאגנו גם שכל השירותים שלנו  

יהיו תחת גג אחד (one stop shop):

תכנון

נציג מחלקת התכנון יגיע לשטח כדי למדוד במדויק את הגג והסביבה. הנתונים יועברו לתכנה יעודית לתכנון מערכות סולאריות. במקביל נבצע תכנון חשמלי מפורט ומדויק, כולל סימולציות של האפשרויות השונות של המערכת, במטרה להתאים את המערכת האידיאלית עבורך.

 

רישוי

מחלקת הרישוי מטפלת בכל תהליכי האישור והרגולציה. החל מסיוע בהוצאת היתרי בניה וטופס 4 וקבלת היתר בניה למערכת הסולארית במקרה של חממות, גדרות וחניות, טיפול בקבלת אישורי כניסה למכסה ועד לטיפול בהגדלות חיבורי החשמל מול חברת החשמל, רשות החשמל והוועדות המקומיות בצורה מהירה ביותר.

 

הקמה

צוותי ההקמה שלנו, עובדי החברה וקבלני משנה העובדים איתנו מאז הקמת החברה, הם מהמנוסים והותיקים בתחום.
צוותי ההקמה אחראים להקמת התשתיות והמערכות על הגג, כשהניהול והפיקוח מתבצעים בצורה מבוקרת וקפדנית על-ידי מנהלי הפרויקטים של החברה, כולם חשמלאים מוסמכים.

 

ייצור

את המערכות העוקבות שלנו והמסגרות התומכת לפרוייקט (סולמות, כלובי ממירים, חיזוקי גגות ) אנחנו מייצרים אצלנו במסגריה שברם און.

שירות ותחזוקה

מחלקת השירות והתחזוקה בודקת ומנטרת את כל המערכות של הלקוחות שנמצאים תחת חוזה שירות. השירות כולל שטיפה, תחזוקה שוטפת, ניטור המערכות וטיפול מהיר בתקלות להבטחת התפוקה המקסימלית האפשרית. ובנוסף, הכנת דוחות שנתיים למעקב ובקרה,  קשר עם היצרנים ומעקב אחרי דוחות חברת החשמל.

גלגל-שירות.jpg

ייצור רכיבי המערכת העוקבתֿ

ומסגרת תומכת לפרוייקטים

תכנון הנדסי וחשמלי

של המערכות

הקמת המערכות ע״י

צוותי החברה ומנהלי 

הפרוייקטים של החברה

ניטור והכנת דוחות שנתיים,

טיפול בתחזוקה שוטפת ותקלות

טיפול בכל הליכי הרישוי והרגולציה

מול חברת החשמל, רשות החשמת והועדות המקומיות

שרות

ותחזוקה

ייצור

תכנון

הקמה

רישוי

_DSC0413.JPG
bottom of page