top of page

טעימה מהפרוייקטים שלנו

טעימה מהפרוייקטים שלנו...

 

הקמנו עד היום מאות פרויקטים של מערכות, סטטיות ועוקבות שמש, בקיבוצים, במושבים , במבני תעשיה ומסחר, מגבול הצפון ועד הערבה.
הנה טעימה קטנה (מאוד) ממה שעשינו.
מוזמנים ליצור קשר לקבלת רשימת הלקוחות הקרובים למקום מגוריכם

תעשייה

קיבוצים

חוות חקלאיות

מסחר ושירותים