top of page

טעימה מהפרוייקטים שלנו

טעימה מהפרוייקטים שלנו...

 

הקמנו עד היום מאות פרויקטים של מערכות, סטטיות ועוקבות שמש, בקיבוצים, במושבים , במבני תעשיה ומסחר, מגבול הצפון ועד הערבה.
הנה טעימה קטנה (מאוד) ממה שעשינו.
מוזמנים ליצור קשר לקבלת רשימת הלקוחות הקרובים למקום מגוריכם

תעשייה

קיבוצים

חוות חקלאיות

מסחר ושירותים

bottom of page